Nhóm kịch Đời

2 giờ sáng ngày 20 tháng 6 năm 2010 ở Sài Gòn, nhóm kịch Đời được thành lập sau khi nhóm kịch cũ (nhóm kịch nnck) của nghệ sĩ Hồng Trang giải tán.

Nghệ sĩ Hồng Trang (trưởng nhóm) lập nhóm kịch Đời đơn giản vì “có quán, có khán giả và một số anh em không có việc làm”. Hồng Trang lập ra Đời và quyết giữ nhóm bằng mọi giá (lấy tiền túi bù vào trả cát-xê cho các diễn viên) để mọi người có chỗ diễn cho thỏa đam mê chứ cát-xê chỉ đủ… đổ xăng, thường là cho có cảm giác “đồng ra đồng vào”.

Nhóm kịch Đời đã trình diễn hơn 60 vở kịch trên sân khấu kịch cafe và có hơn 150 diễn viên, cộng tác viên đã từng cộng tác với nhóm kịch Đời qua các thời kỳ.

Nghệ sĩ Hồng Trang
Trưởng nhóm kịch Đời

Diễn viên, Đạo diễn, MC Hồng Trang.