Nhóm kịch đời năm 2022

Lịch diễn tháng 03 năm 2023

01/03/2023

Kịch cùng Bolero : Mình đã yêu nhau chưa.

05/03/2023
9h00 Sáng
Kịch thiếu nhi: Ăn khế trả vàng ngoại truyện

08/03/2023

Gia trang mãi hạnh phúc

15/03/2023

Thời con gái đã xa.

22/03/2023

Nối nhịp cầu vui

292/03/2023

Vở mới: Chỉ còn là kỷ niệm

Lịch diễn tháng 12 năm 2022

07/12022

Đoàn Lô tô hội chợ sống Dang - phần 4: Tôi là tôi.

14/12/2022

Kịch cùng Bolero : Mình đã yêu nhau chưa.

21/12/2022

Gia trang mãi hạnh phúc

28/12/2022

Những chiếc que diêm

Lịch diễn tháng 11 năm 2022

02/11/2022

Kịch cùng Bolero: 12 BẾN NƯỚC.

09/11/2022

Kịch cùng Bolero : PHẬN MÁ HỒNG.

16/11/2022

Đoàn Lô tô Hội Chợ Sống Dang Phần 3: BẬU ƠI, ĐỪNG KHÓC.

23/11/2022

ƯỚC MƠ KHÔNG CHỈ LÀ MƠ ƯỚC.

30/11/2022

BÓNG MA NHÀ XÁC.

Lịch diễn tháng 10 năm 2022

05/10/2022

Ông già ơi, bà già à.

12/10/2022

Cạn dòng thương nhớ. 

19/10/2022

Kịch cùng Bolero: Người đàn bà thứ hai.

26/10/2022

Đoàn Lô tô hội chợ sống Dang - phần 4: Tôi là tôi.


Lịch diễn tháng 9 năm 2022

07/09/2022

Chương trình giỗ tổ.

14/09/2022

Cạn dòng thương nhớ.

21/09/2022

Lô tô hội chợ sống Dang - phần 4: Tôi là tôi.

28/09/2022

Ngũ hổ.

Lịch diễn cố định hàng tuần tháng 8 năm 2022

03/08/2022

Cạn dòng thương nhớ.

10/08/2022

Kịch cùng Bolero: Phận má hồng.

17/08/2022

Mình đã yêu nhau chưa.

24/08/2022

Lô tô hội chợ sống Dang - phần 3: Bậu ơi, đừng khóc.

31/08/2022

Lô tô hội chợ sống Dang - phần 4: Tôi là tôi.

Lịch diễn bên ngoài tháng 8 năm 2022

04/08/2022

Xuất diễn hợp đồng: Lô tô hội chợ sống Dang - phần 3: Bậu ơi, đừng khóc.


11/08/2022

Xuất diễn đặc biệt mừng lễ Vu Lan:
Ông già ơi, Bà già à.


Lịch diễn tháng 7 năm 2022

06/07/2022

Cạn dòng thương nhớ.

13/7/2022

Ước mơ không chỉ là mơ ước.

20/07/2022

Lô tô hội chợ sống Dang: Bậu ơi, đừng khóc.

27/07/2022

Thời con gái đã xa.

Lịch diễn tháng 6 năm 2022

01/06/2022

Những chiếc que diêm.

08/06/2022

Cà phê muối.

15/06/2022

Mình đã yêu nhau chưa.

20/06/2022

Chương trình mừng sinh nhật nhóm kịch Đời!

22/06/2022

Lô tô hội chợ sống Dang: Bậu ơi, đừng khóc.

29/06/2022

Ông già ơi, Bà già à.

Lịch diễn tháng 5 năm 2022

04/05/2022Đoàn Lô Tô Hội Chợ Sống Dang - Phần 2 Chung một dòng sông.
11/05/2022Mình đã yêu nhau chưa.
18/05/2022Ngũ Hổ
25/05/2022Phận má hồng
Chủ Nhật 29/05/2022Chương trình đặc biệt "Cafe cùng Đời": còn chút gì để nhớ.
Các chương trình Giao lưu và biểu diễn với các lớp, đoàn hội,...

Lịch diễn tháng 4 năm 2022

06/04/2022Đoàn Lô Tô Hội Chợ Sống Dang - Phần 1 Ngàn sao hội tụ
13/04/2022Kịch cùng Bolero - Người đàn bà thứ hai.
20/04/2022Thời con gái đã xa.
27/04/2022Cạn dòng thương nhớ.